Online aplikace

Pracujte mnohem efektivněji, uštřete čas a náklady.
Nechte si vytvořit automatizovaný systém.

Do Vašich internetových prezentací je možné zapojit na míru ušité online aplikace. Například pro hotel je ideální rezervační systém s přehledem volných pokojů pro daný den. Pro někoho je pak ideální možnost pro zákazníky zobrazení jejich požadavků, historie a faktur. Další možností je třeba zobrazení Vaší vytíženosti, na čem právě pracujete. Online aplikace dokážou šetřit spoustu práce, stav Vašeho skladu může být přístupný Vašim zákazníkům nebo komukoliv ze zaměstnanců, online aplikace umožní snadné sdílení informací.

Webové aplikace jsou specializovaný online software, nasazený a upravený k maximální efektivnosti řešení určitého problému. Má zjednodušít a zautomatizovat určitou činnost, zvýšit pohodlí a zrychlit práci. Další výhodou je, že aplikaci je možné obsluhovat z jakéhokoliv počítače s přístupem na internet, může být čistě pro zaměstnance a stejně tak pro zákazníky i veřejnost.

Díky zvoleným technologiím a automatickému řešení na určitého problému je investice do online aplikace často pro firmu i snížením nákladů, rozšířením služeb a pro zákazníky zvýšením pohodlí.

Webová aplikace si klade za úkol zefektivnění určitého problému, proto je potřeba z úvodu pečlivě promyslet celé řešení a mít jasně promyslené všechny vlastnosti aplikace. Na začátku musí zákazník mít alespoň předběžnou představu, kterou společně průběžně převedeme k reálnému řešení.

Nejčastěji se jako webové aplikace realizují rezervační, objednávkové, pokladní systémy. Pomocí webové aplikace se dají řešit také fakturační systémy a aplikace pro řízení vztahů se zákazníky.

Firma, která si webovou aplikaci objednává, má možnost její přizpůsobení na míru. Je to obrovskou výhodou, protože každá firma má mírně odlišný systém práce. Díky přizpůsobení aplikace na míru se dá dosáhnout ještě větší efektivity, narozdíl od nasazení už hotového a neupravitelného software.